Ondernemersfonds Utrecht

Ondernemersfonds Utrecht
Het Cartesiusgebied, waar het Werkspoorkwartier onderdeel van is, doet mee met het Ondernemersfonds Utrecht. Dit fonds maakt het voor ondernemers en vastgoedeigenaren mogelijk om samen te investeren in hun wijk of buurt. Als pandeigenaar of gebruiker betaal je mee aan het ondernemersfonds voor het trekkingsgebied Cartesius. Het ondernemersfonds wordt gefinancierd door een opslag op de OZB voor niet-woningen. Deze heffing wordt door eigenaren en door gebruikers van een pand opgebracht.

Ondernemers en instellingen kunnen via de eigen ondernemersvereniging – in dit geval de Bedrijvenkring Cartesiusweg (BKC) - het ingelegde geld besteden. De bestedingsdoelen bepalen de deelnemers zelf. Ze kunnen het ingelegde bedrag bijvoorbeeld besteden aan promotionele activiteiten, collectieve beveiliging of andere maatregelen.
Voorwaarden is dat de aanvraag een co-financiering betreft, zo veel mogelijk gebruik maakt van lokale kennis en kunde en een collectief belang dient.

In het najaar doet de BKC een oproep voor het indienen van plannen. Er wordt gezamenlijk door de leden van de BKC gestemd over het wel, niet of gedeeltelijk honoreren van de aanvragen.

 

Een plan indienen? Neem contact op met het secretariaat.

Het OfU in twee minuten: 

Terug naar WIE IS WIE