WIE IS WIE

Bedrijvenkring Cartesiusweg

Het Cartesiusgebied heeft een actieve gebiedsorganisatie: Bedrijvenkring Cartesiusweg (BKC). Met meer dan tachtig leden behartigt deze vereniging de belangen van ondernemers en pandeigenaren die in het gebied gevestigd zijn. Deze belangen gaan o.a. over goede bereikbaarheid en verkeersdoorstroming, goede concurrentiepositie en gunstig vestigingsklimaat, maar ook over goede samenwerking tussen ondernemers onderling en het versterken van de netwerken. Bij grote veranderingen zoals de transformatie van het Werkspoorkwartier, de Stadsboulevard en de ontwikkeling van een woonwijk in de Cartesiusdriehoek, is de BKC gesprekspartner voor overheden en andere belangrijke stakeholders.
Ook lid worden? Meld je aan via het secretariaat.   


Ondernemersfonds Utrecht

Het Cartesiusgebied, waar het Werkspoorkwartier onderdeel van is, doet mee met het Ondernemersfonds Utrecht. Dit fonds maakt het voor ondernemers en vastgoedeigenaren mogelijk om samen te investeren in hun wijk of buurt. Als pandeigenaar of gebruiker betaal je mee aan het ondernemersfonds voor het trekkingsgebied Cartesius. Het ondernemersfonds wordt gefinancierd door een opslag op de OZB voor niet-woningen. Deze heffing wordt door eigenaren en door gebruikers van een pand opgebracht.
Ondernemers en instellingen kunnen via de eigen ondernemersvereniging – in dit geval de Bedrijvenkring Cartesiusweg (BKC) - het ingelegde geld besteden. De bestedingsdoelen bepalen de deelnemers zelf. Ze kunnen het ingelegde bedrag bijvoorbeeld besteden aan promotionele activiteiten, collectieve beveiliging of andere maatregelen. In september van ieder jaar doet de BKC een oproep voor het indienen van plannen. In november wordt er gezamenlijk over het wel, niet of gedeeltelijk honoreren van de aanvragen gestemd. Leden van de BKC zijn stemgerechtigd en kunnen meestemmen. 

 

Vriendinnen van Cartesius

De Vriendinnen van Cartesius zijn sinds 2012 actief in het gebied als kwartiermakers en verbinders. Als je vragen hebt over het gebied of op zoek bent naar contactpersonen, neem dan contact op met de Vriendinnen, zij verwijzen je door!

 

De bestuursleden van de BKC stellen zich graag aan je voor:

Wim Pot2

Wim Pot

Wim, van Pot Verhuizingen, is voorzitter van de BKC. "Het gebied kent partijen vanuit diverse pluimages en ik vind het een uitdaging om de neuzen dezelfde kant op te krijgen en te houden. Hiermee hebben wij de afgelopen jaren enorm veel bereikt."

Paul de Brabander

Paul de Brabander

Paul zit met zijn bedrijf dB's in het deelgebied Cartesiusdriehoek en houdt zich binnen het bestuur bezig met thema's Bereikbaarheid en Parkeren. "Mijn doel als bestuurslid is het verbinden van de vele soms totaal verschillende bedrijven, zodat samenwerkingsverbanden makkelijker tot stand komen." 

Bob Scherrenberg

Bob, eigenaar van de Werkspoorkathedraal, -fabriek en de Machinerie, neemt binnen het bestuur het thema Veiligheid op zich. "Ik ben het aanspreekpunt voor werkgroep KVO en maakt me hard voor een Schoon, Heel en Veilig bedrijventerrein". 

Martijn Groeneveld

"Het is slim op een bedrijventerrein bepaalde zaken gezamenlijk op te pakken. Denk bijvoorbeeld aan glasvezel-internet, parkeren of duurzaamheid." Martijn, van audiostudio Mailmen, spant zich in voor het verbinden van ondernemers op onderwerpen waar winst te behalen is.  

Robert Ackermann

Als penningmeester zorgt Roberto, van Klimmuur Utrecht, voor de jaarbegroting en het innen van de ledencontributie. "Achter de schermen zorg ik dat de cijfers kloppen en we altijd een nauwkeurig beeld hebben van waar we staan. Dat is wat mij betreft het begin van een goed functionerende gebiedsorganisatie."

Bianca Ernst

Bianca, van 't Hof van Cartesius, houdt zich binnen het bestuur bezig met de transitie en toekomst van het bedrijventerrein. "Er gebeuren zo veel mooie en vernieuwende dingen in het Werkspoorkwartier. Dat is iets waar we trots op mogen zijn! Het is nu tijd om niet achterover te gaan leunen maar juist met deze successen in de rug extra sprongen vooruit te maken."