Over Werkspoor

Verslag Werkspoor Kwartaal zomer

09 sep 2019

Het is een zonnige dag op woensdag 3 juli. Ruim veertig ondernemers hebben zich verzameld in de groene binnentuin van ‘t Hof van Cartesius voor de jaarlijkse barbeque van ondernemersvereniging BKC. Opvallend is de vertegenwoordiging van het DEMKA terrein. Naast de vaste gezichten uit het Werkspoorkwartier nu ook nieuwe gezichten vanuit dat deelgebied. Voorafgaand aan de barbeque houden we een kort Werkspoor Kwartaal om iedereen bij te praten over de laatste ontwikkelingen op het bedrijventerrein.

Charlotte Ernst heet ons welkom in ‘t Hof van Cartesius. Het Hof is inmiddels uitgegroeid tot een bloeiend plek met ruim 40 hofleden die een werkruimte huren en lid zijn van de coöperatie. Er worden in de gemeenschappelijke tuin en de werkruimten daarom heen veel publieke events georganiseerd. Er komen hordes kinderen over de vloer bij Professor Loep, in de Bakkerij kun je workshop bierbrouwen en bakken volgen, en het Hof krijgt veel bezoek van geïnteresseerden vanuit Utrecht tot heel Europa die graag willen weten hoe je dat nou doet, samen stad maken, in een coöperatie, met zo min mogelijk afval. Thema’s die vandaag de dag spelen en waar ‘t Hof déproeftuin voor is.  

Inmiddels is gestart met de bouw van een nieuwe loods. Hierin wordt onder andere Buurman Utrecht gehuisvest. Buurman is een werkplaats en bouwmarkt voor hergebruik van materialen. Wat ooit afval was krijgt bij Buurman een tweede leven. In de werkplaats worden workshops gegeven waar je leert om met tweedehands materialen zelf een product te maken. De werkbanken in de werkplaats zijn bovendien te huur per uur, dag of week, inclusief gebruik van gereedschappen. Daar kunnen makers zelfstandig of onder begeleiding aan de slag. 

Wim Greijn, gebiedsregisseur van o.a. het Cartesiusgebied, neemt het woord namens Huub Kloosterman. Huub is ingehuurd door gemeente Utrecht om de gebiedsvisie die in 2012 is geschreven voor het Werkspoorkwartier te herijken. Aan de overkant van de Cartesiusweg worden 4000 woningen gerealiseerd, eneco verdwijnt van het Werkspoorkwartier waarmee 7 hectare grond vrij komt. Ontwikkelingen die vragen om een scherper programma voor het gebied. Een nieuwe visie is niet nodig maar wel een actualisatie. Daartoe is met 25 stakeholders in het gebied een gesprek geweest. De eerste bevindingen uit deze gesprekken zijn op 13 juni met de gespreksdeelnemers besproken. De inventarisatieronde is daarmee afgesloten. Op basis hiervan volgt een voorstel hoe met de opgehaalde onderwerpen om te gaan. Bij deze nogmaals de uitnodiging om vooral mee te denken en te reageren op het visie-voorstel dat door Huub voorgelegd zal worden.

Tony Schoen, Utrecht Sustainability Institute, geeft een korte update over het verloop van de EFRO projecten. In 2016 was hij al eens te gast bij het Werkspoor Kwartaal om aan te kondigen dat hij samen met een aantal partijen bezig was met het aanvragen van een Europese subsidie Kansen voor West – II om het Werkspoorkwartier te ontwikkeling tot een ‘creatief, circulair maakgebied’. Inmiddels wordt er samengewerkt met een aantal koplopers in het gebied (‘t Hof van Cartesius, Erfgoed Werkspoor Utrecht, DePlaatsmaker en Buurman Utrecht), Utrechtse kennisinstellingen (Universiteit Utrecht, Hogeschool Utrecht en HKU), Buurman Rotterdam, BOOT Ingenieurs en Utrecht Sustainability Institute.
In de eerste jaren is er vooral bijgedragen aan de duurzame ontwikkeling van een aantal gebouwen in Werkspoorkwartier. Hiermee verbetert het regionale vestigingsklimaat en komen er steeds meer werkplekken voor creatieve en circulaire ondernemers beschikbaar in het gebied. Denk aan de groene werkplek ‘t Hof van Cartesius, de Werkspoorfabriek met een innovatieve en circulaire inrichting en het Werkspoorpad. 
Het project loopt nog tot 2021. De resterende wordt gebruikt voor kennisontwikkeling over creatief, circulair ondernemerschap. Zo zijn er tientallen studenten actief die werken aan ontwerpopgaven voor gebouwen en de openbare ruimte van het gebied. Wil je zelf iets laten onderzoeken door de studenten die actief zijn in het gebied? Meld je vooral! 

Wim Pot voorzitter van de Bedrijvenkring Cartesiusweg (BKC), neemt de microfoon over en kondigt aan dat op donderdag 26 september het volgende uitje van de BKC gepland staat. Zet die dus vast in je agenda! 
Bestuurslids Janneke van Haastrecht is vier jaar penningsmeester geweest van de BKC en heeft het stokje afgelopen december overgedragen aan nieuwste bestuurslid Roberto Ackermann.

Wim Pot sluit af met de oproep om deze zomer, wanneer we allen als ondernemers de maat opnemen - wat hebben we dit jaar goed gedaan, wat gaan we de komende tijd doen - om dan eens te bedenken welke ondernemer in het gebied je zou kunnen opzoeken om van te leren. De vele creatieve ondernemers in het gebied zijn sterk in het out of the box denken en met creatieve oplossingen te komen. Andere bedrijven zijn weer sterk in een solide rendabele bedrijfsvoering. Twee ondernemersgroepen die veel van elkaar kunnen leren. Dus zoek elkaar op! 

IMG 6776 

Het volgende Werkspoor Kwartaal staat gepland op dinsdag 15 oktober vanaf 17.00 uur

Terug naar Over Werkspoor