Over Werkspoor

Verslag Werkspoor Kwartaal zomer 2021

15 jul 2021

Met ruim 65 bezoekers was het eerste Werkspoor Kwartaal na de corona lockdown weer als vanouds goed bezocht. We werden deze editie ontvangen door het ontwikkelconsortium Cartesius op het terras van dB’s. 

Wim Pot voorzitter van het BKC bestuur opent het Kwartaal.

“Het BKC bestuur is de afgelopen jaren bezig geweest met de transitie van een traditionele ondernemersvereniging naar een gebiedsorganisatie. Dit past beter bij de dynamiek en de opgaven waar het Cartesiusgebied vandaag de dag aan staat. De gemeente Utrecht is zo goed geweest om een subsidie toe te kennen waarmee de BKC het adviesbureau Over Morgen inhuurt om te adviseren over hoe deze gebiedsorganisatie vorm gaat krijgen. In september gaat Over Morgen van start en zal ondernemers benaderen om over de gebiedsorganisatie in gesprek te gaan.”

“Merel Daniel legt haar secretariaatstaken neer, maar wees gerust ze zal de BKC blijven begeleiden in de transitie naar de nieuwe gebiedsorganisatie. De secretariaatstaken worden van haar overgenomen door Natasja Oosterloo die hier vanavond ook aanwezig is.”

“De afgelopen twee jaar is hard gewerkt aan het actualiseren van de gebiedsvisie Werkspoorkwartier. Deze inspanning van gemeente Utrecht in samenwerking met de BKC heeft geresulteerd in de omgevingsvisie Werkspoorkwartier. De omgevingsvisie is inmiddels vastgesteld in het college en wordt dit najaar voorgelegd aan de gemeenteraad.”

opening wim pot

Ontwikkeling Cartesiusdriehoek
De volgende spreker was Marja van Reijn, marketing en communicatie manager van MRP, zij vertelde ons over de laatste ontwikkelingen in de Cartesiusdriehoek. Doel van de ontwikkeling is om gezamenlijk het mooiste stukje Utrecht te maken. In deelgebied 1 is al begonnen met het bouwklaar maken van het terrein. Dit deel betreft studentenwoningen ontwikkeld door Keystone. Voor de andere deelgebieden in de driehoek is het ontwikkelconsortium nog bezig met het rondmaken van het bestemmingsplan. Marja roept ondernemers en bewoners op om goede ideeën en suggesties voor de invulling van het terrein in de tijdelijkheid, vooral aan te dragen. Het consortium wil graag in samenwerking het gebied aantrekkelijk maken en laten zien wat er allemaal al aan leuke dingen te doen is. Zo kun je zeker tot en met volgende zomer op het vrolijke terras van dB’s genieten van muziek en een drankje, zijn er tal van sportactiviteiten van de SportBox, worden er activiteiten georganiseerd in het kader van de Open Monumentendag en is het buitenterrein opgevrolijkt door een bloeiend veldbloemenstrook. Heb je ook een goed idee, meld het hier.

Nar - Cafe der kunsten
Sietze van der Spuij van Urbanizers Architecten vertelde daarna over de ontwikkeling van de Haventuin. Naast de Havenloods, een verzamelgebouw van DePlaatsmaker met studio's en werkruimten voor creatieven, wordt nu de Haventuin ontwikkeld. Deze betonnen binnenplaats is vrijgegeven voor creatievelingen om zelf een eigen werkruimte te bouwen. Doel is om dit zoveel mogelijk te doen met gebruikte en circulaire materialen. Het blijkt dat deze ontwikkelruimte een Heel divers volk aantrekt. Alle kavels zijn vergeven en iedereen is inmiddels aan het bouwen. Er komen een stuk of vier muzikanten, houtbewerkers, metaalbewerkers, etc. Al met al een nieuwe club ondernemers op het terrein die ook zeker publiek en bezoek gaan aantrekken. Met dit gegeven is het idee ontstaan om daar dan ook een horecaondernemer een graantje van mee te laten pikken.
Oscar Larik die eerst in de binnenstad van Utrecht een galerie had heeft deze handschoen opgepakt en opent hopelijk in september NAR - cafe der kunsten. Hij is druk met de bouw van de horecagelegenheid met galerie. De galerie wordt echt een white cube waar goede kunst getoond en verkocht zal gaan worden. De producten die de horeca verkoopt komen zo veel mogelijk van lokale makers, zoals het bier van De Leckere en koffie van The Village. Maar er is ook een vrije tap. Dus als iemand in zijn eigen kelder een biertje brouwt, kom die dan vooral brengen. Het moet een toegankelijke plek worden voor iedereen, bedrijfsleven maar ook families met kinderen. Er komt programmering zoals literaire- en poëzie avonden aanvullend op het aanbod van goede buur De Nijverheid.

larik

Werkgroep Groen Kwartiermaken
Serge Calon werkt aan de realisatie van een hotelketen, en deed daarvoor een oproep voor 18 locaties in het Werkspoorkwartier. Hij hoopt meer dan 2200 gasten per jaar te ontvangen. De hotels zijn 1,60 hoog, 40 centimeter breed en 30 centimeter diep. Het gaat hier dan ook niet om hotels voor mensen, maar voor bijen. De bijenhotels worden gemaakt door oude metro-krantenrekjes te upcyclen. De bijenhotels moeten geplaatst worden op plekken die al groen zijn of die groen kunnen worden. BKC en de gemeente dekken de kosten voor het upcyclen van de hotels. Het enige dat Serge aan de ondernemers vraagt is om een mooi plekje beschikbaar te stellen en er na plaatsing voor te zorgen. Er zijn twee uitwerkingsmogelijkheden:

- Je krijgt het bijenhotel kant en klaar op locatie geleverd.
- Je maakt het bijenhotel zelf onder begeleiding van Buurman Utrecht, tijdens een leuk bedrijfsuitje van 2,5 uur. Je gaat dan samen met je collega’s aan de slag gaat, zelf een mooi bijenhotel waar je samen een product creëert waar je trots op bent.

Weet of heb jij een geschikte locatie voor een bijenhotel, meld je dan hier aan.

Werkgroep KVO
Joeri Verhagen is voorzitter van werkgroep KVO. Deze werkgroep houdt zich bezig met het schoon heel en veilig houden van het bedrijventerrein en heeft structureel afstemmingsoverleg met gemeente, politie en brandweer over deze onderwerpen. Hij roept ondernemers op vooral te blijven melden als er dingen stuk zijn in de openbare ruimte, vervuiling is, overlast, etc. Hiervoor kunnen ondernemers gebruik maken van de Slim melden app. Pas wanneer deze meldingen bij de gemeente goed doorkomen kunnen zaken ook opgepakt worden en kan bijgehouden hoe vaak bepaalde meldingen gedaan worden en of er extra inzet nodig is.

Joeri

Werkgroep Verkeer
Vanuit de werkgroep Parkeren, waar Joeri ook onderdeel van is, kan hij melden dat er op verzoek van de gemeente hard is gewerkt aan een voorstel hoe het betaald parkeren in het Werkspoorkwartier moet worden ingevoerd. Dit voorstel is in april voorgelegd aan de gemeente en is hier te vinden. Een reactie van de gemeente volgt nog. De BKC heeft de gemeente gevraagd om niet alleen gezamenlijk te kijken naar het invoeren van betaald parkeren maar samen op te trekken in het toewerken naar mobiliteitsconcepten voor het hele gebied die passen bij de wereld van morgen. De BKC ziet namelijk kansen voor het maken van een kwaliteitsslag in de openbare ruimte, het verdichten op grote kavels en ook het vergroenen van het gebied als er wordt ingezet op slimme parkeeroplossingen.

Vier sterren hotel aan de Vlampijpstraat
Nieuwkomer in het gebied Sley Popal en Casper Schuuring van Monk Architecten vertellen over de ontwikkeling van het hotel op de hoek van de Vlampijpstraat. Doel is om van het hotel de huiskamer van het Werkspoorkwartier te maken. Een laagdrempelige plek waar je niet alleen kunt overnachten maar waar meerdere gebruiksfuncties bij elkaar komen. Het moet een vier sterrenhotel worden gericht op de zakelijke markt. Momenteel wordt samen met de gemeente gekeken of er extra kamers kunnen worden toegevoegd om de businesscase rond te maken. Streven is om in april volgend jaar al de eerste gasten te kunnen ontvangen.

Sley en Casper

NOW: tijdelijke noodsteun overbrugging werkgelegenheid
Voorzitter Wim Pot heeft uit eigen ervaring een aantal handige tips voor ondernemers die gebruik maken van de NOW regeling. De belangrijkste op een rijtje:
Geef altijd de loonsom van alle werkmaatschappijen op, dus alle werkmaatschappijen vragen aan. De loonsom laten zakken, geeft hoge boete bij NOW. Zorg daarnaast voor een zuivere administratie. Het schuiven tussen periodes of werkmaatschappijen leidt tot 100% teruggave.
Wat voor soort controleur je nodig hebt, is afhankelijk van het NOW-bedrag. De kosten van de accountant zijn vaak torenhoog. Vraag daarom meer dan 1 offerte op. Wil je toch graag gebruik maken van je eigen accountant, vraag dan naar een nota van interne urenverantwoordingbriefjes. 
NOW 3 doet nog geen opgave naar het UWV. Het is daarom nog niet mogelijk om de jaarrekening van 2020 te maken. Informeer hierover je bank. Keer geen dividend of bonussen uit, dat kan wellicht weer in 2022.
Heb je behoefte aan meer tekst en uitleg bij deze tips? Neem dan contact op.

Ondertekening collectief cameratoezicht
Het programma van het Werkspoor Kwartaal wordt afgesloten met een bijzonder moment. Na een twee jaar durende aanbesteding voor het collectieve cameratoezicht van acht bedrijventerreinen in Utrecht, wordt vanavond het contract met de winnende partij getekend. Aanwezig waren Werner Hoeve van U-safe, onze eigen voorzitter Wim Pot, de winnende partij Spyke security vertegenwoordigd door Piet Sleurink en de projectbegeleiders Wim Derksen van Bureau Derksen, Frank van Essen van U-Safe.

ondertekening

Werkspoorboekje
Ruben de Boer van de HKU was helaas ziek en kon dus niet persoonlijk vertellen over het Werkspoorboekje. Dit boekje is ontwikkeld door HKU om ondernemers uit het Werkspoorkwartier te ondersteunen bij ondernemersvraagstukken. Wil je er meer over weten? Het boekje kun je gratis vinden op verschillende locaties in het gebied, bijvoorbeeld bij de Havenloods. Je kan er ook hier een per mail opvragen.

Aansluitend op het Werkspoor Kwartaal worden de gasten getrakteerd op de jaarlijkse barbecue van de BKC. Met op de achtergrond fijne muziek van dj Hugo, wordt er tijdens het barbecuen flink genetwerkt door de aanwezigen. Zelfs de zon breekt nog even door. Op naar de volgende editie!

Terug naar Over Werkspoor