Over Werkspoor

Uitnodiging participatieavond visie

17 nov 2020

De afgelopen tijd heeft de gemeente in samenspraak met betrokkenen in het gebied gewerkt aan het actualiseren van de Ontwikkelingsvisie Werkspoorkwartier. Het resultaat is weergegeven in een boekje. De geactualiseerde visie is nu nog een concept. Voordat het ter besluitvorming wordt ingediend bij het stadsbestuur wil de gemeente dit concept graag eerst voorleggen aan en bespreken met de betrokkenen in het gebied. Er is dus nog alle ruimte om zienswijzen mee te nemen en onderdelen in de visie aan te passen indien nodig. 

Inlezen en aanmelden

Wij nodigen u daarom uit deze conceptversie te lezen, en vervolgens deel te nemen aan de online participatieavond op donderdag 3 december 2020 van 19.30 tot 21.30*. Tijdens de avond zal de visie nog kort op hoofdlijnen worden gepresenteerd. Maar er is dan vooral gelegenheid om reacties te geven en vragen te stellen. Om het beste uit de avond te halen vragen we u om de visie vooraf door te nemen. Het conceptdocument is via deze link te downloaden of hieronder door te bladeren. Daarnaast vragen wij u een aantal vragen te beantwoorden en u aan te melden via deze link. Aanmelden kan tot en met dinsdag 1 december. 

Programma: 

19.15 digitale inloop
19:30 start programma:
          - toelichting visie document op hoofdlijnen
          - reacties en vragen in drie thema-groepen 3x 20 min. 
21:15 afronding 
21.30 einde bijeenkomst

Thema-groepen

U wordt na aanmelding via deze link in willekeurige volgorde ingedeeld om in drie ronden deel te nemen aan de thema-groepen. Hier kunt uw vragen stellen bij de specifieke onderwerpen. De thema-groepen zijn als volgt:

1. Wat is het Werkspoorkwartier nu, en in de toekomst? (identiteit & kernwaarden, context van het Werkspoorkwartier)
2. Hoe gaat het Werkspoorkwartier er uit zien? (ruimtelijke gebiedsvisie & transformatielocaties)
3. Hoe gaan we dat organiseren? (strategie & uitvoering)

Een verslag van de avond zal op deze website worden geplaatst. Ook na de participatieavond is er nog de tijd om reacties te geven, dit kan per mail tot vrijdag 18 december.

Graag ontmoeten we u op donderdagavond 3 december 2020*.

*(LET OP, DIT IS TWEE DAGEN LATER DAN GECOMMUNICEERD VIA DE NIEUWSBRIEF VAN HET WERKSPOORKWARTIER!) 

  

Terug naar Over Werkspoor