Over Werkspoor

Op naar meer groen en meer wandel- en beweegmogelijkheden

18 feb 2021

We zagen in Coronatijd een forse toename van wandelaars op het Werkspoorpad. Maar ook dat groengebieden en parkeerplaatsen op ons bedrijventerrein opeens werden gebruikt door sport- en dansgroepen. De openbare ruimte van ons bedrijventerrein heeft een nieuwe betekenis gekregen. En dat is niet alleen fijn voor mensen van elders, maar de nieuwe levendigheid is ook goed voor de uitstraling en veiligheid van het bedrijventerrein zelf.

De Actualisatie Ontwikkelingsvisie Werkspoorkwartier (concept 16 november 2020) zet ook ambitieus in op meer groen, bewegen, wandelen en de benodigde ‘hardware’ daarvoor zoals wandelpaden.

Een groen netwerk creëren

De BKC heeft projectleider Serge Calon opdracht gegeven om nu vast aan de slag te gaan met een levendig en groener Werkspoorkwartier. Door nu al groenminnende bedrijven en bewoners te mobiliseren, door in samenwerking met gemeente en experts uitvoerbare plannen te maken en de eerste groene voorbeeldprojecten te realiseren. Het creëren van een groen netwerk in het Werkspoorkwartier is een belangrijke stap om de ideeën uit ontwikkelingsvisie tot realiteit te maken.

Vervolgstappen

Zodra het netwerk voldoende stevig staat en het Corona-beleid het toelaat wordt er in het voorjaar ingezet op het gezamenlijk analyseren van het Werkspoorkwartier op groene (en klimaatadaptieve) kansen en bedreigingen. We kijken naar het werkspoorpad, de naastgelegen bermen en aangrenzende bedrijven. We onderzoeken waar we deze samen groener en bloemrijker kunnen maken. Met de ambitie om het meest bijvriendelijke bedrijventerrein van Utrecht te worden. We kijken of er informele wandelpaden over eigen terrein te maken zijn. We kijken naar het Vlampijppark en de mogelijkheid om de wandelroute achterlangs Stedin door te trekken. We gaan in gesprek met de bewoners om de kwaliteiten van het Vlampijppark (vanuit zelfbeheergedachte) te helpen vergroten. We upcyclen oude krantenrekken naar insectenhotels om de biodiversiteit te bevorderen en wandelroutes en groene gebieden op diverse punten te markeren.
De uitkomsten worden geschetst in een inrichtings- en onderhoudsplan en met als streven deze op eerste hoofdlijnen in de zomer en najaar 2021 al uit te voeren.

Wil je meedenken of actief meedoen? Meld je aan bij projectleider Serge Calon via dit mailadres

Terug naar Over Werkspoor