Over Werkspoor

Onderzoek naar afval in het Werkspoorkwartier

10 nov 2021

Op vrijdag 19 november wordt er een walk-shop georganiseerd waar verschillende betekenissen van en perspectieven op 'afval' in het Werkspoorkwartier in kaart worden gebracht.

Wil je leren hoe verschillende ondernemers denken over ‘afval’ in het Werkspoorkwartier? Zoals je misschien al weet, is het de bedoeling dat het gebied zich ontwikkelt tot een creatief circulair maakgebied. Hoe weerspiegelt deze visie lokale ervaringen en wat ontbreekt er om deze te bereiken? Met de walk-shop (een wandeling gecombineerd met een workshop) op 19 november* wordt een eerste stap gezet om de ambities rond afval en circulariteit van degenen die in het Werkspoorkwartier werken of mogelijk door de ontwikkeling ervan worden getroffen, tot leven te brengen.

De walk-shops worden georganiseerd door een groep onderzoekers verbonden aan de Universiteit Utrecht. Zij werken samen met Creative Coding Utrecht, datawetenschappers, social designers en kunstenaars. 

Door deel te nemen aan deze walk-shop, krijg je de kans om verschillende perspectieven op afval te leren kennen, anderen in de omgeving te ontmoeten en je voor te stellen wat een gedeelde visie voor een nul-afvaltoekomst kan betekenen voor het Werkspoorkwartier. De walk-shop geeft je ook inzicht in alternatieve manieren van leren door middel van creatieve methoden: ervaringsgerichte kennisproductie, die creatief denken en probleemoplossing kan aanzetten door van perspectief te veranderen of te zien wat we misschien al weten in een nieuw licht.

Programma:
14:00 uur – Welkom en introductie
14:30 uur – Datawandeling
15:30 uur – Workshop in kaart brengen
16:30 uur – Bezinning & borrel

Deelname is gratis. De voertaal van de workshops is Engels.

Klik hier om aan te melden. 

Deze walk-shop maakt deel uit van een serie. In een vervolgworkshop, op 10 december, wordt de verzamelde informatie van de deelnemers gecombineerd met bestaande datasets over het gebied en wordt dit gebruikt als basis om een ​​veelheid aan relevante perspectieven voor te stellen over hoe het gebied zou kunnen worden ontwikkeld. Als de corona-regels het toelaten, worden de uitkomsten van de workshops op 17 december gepresenteerd in een kleine interactieve tentoonstelling, in de foyer van de afdeling Media- en Cultuurwetenschappen, Universiteit Utrecht, Munstraat 2A.

Terug naar Over Werkspoor