Over Werkspoor

Omgevingsvisie Werkspoorkwartier

15 jul 2021

Op donderdag 3 december 2020 werd tijdens een participatieavond de concept omgevingsvisie Werkspoorkwartier voorgelegd en besproken. De opmerkingen van aanwezigen zijn inmiddels verwerkt. Welke opmerkingen verwerkt zijn is terug te vinden in een bijlage van het document, vanaf pagina 80. De aangepaste versie van het stuk is hieronder te bekijken. 

20210617-Omgevingsvisie-Werkspoorkwartier.pdf

Het college van burgemeester en wethouders heeft inmiddels ingestemd met de visie en zal het document dit najaar ter vaststelling voorleggen aan de gemeenteraad. Daarvoor wordt de visie nog besproken in de Raadscommissie Stad en Ruimte in september.

Mocht de wijze waarop opmerkingen verwerkt zijn, nog vragen oproepen dan kunt u via de mail contact opnemen met ruimtelijk regisseur Wim Greijn. 

 

Terug naar Over Werkspoor