Over Werkspoor

Nieuwe koers BKC

12 feb 2020

Bedrijvenkring Cartesiusweg

De laatste maanden van 2019 is de Bedrijvenkring Cartesiusweg (BKC) bezig geweest met het formuleren van haar rol als ondernemersvereniging. Het Werkspoorkwartier is de afgelopen tien jaar flink veranderd en in de Cartesiusdriehoek staat een hoop te gebeuren. Ook de plannen voor de stadsboulevard en de stadsbrede woningopgave in gemeente Utrecht zetten de ruimte voor ondernemers onder druk. Dit vraagt van de ondernemersvereniging een andere rol en takenpakket. 

Invloed op beleid

De BKC blijft de belangenbehartiger van ondernemers en pandeigenaren in het Cartesiusgebied. De BKC stelt zich op als constructieve overleg- en onderhandelingspartner op onderwerpen die ondernemers en pandeigenaren raken. Dit zijn thema’s als veiligheid, een goede bereikbaarheid en een gunstig vestigingsklimaat. Zo is er door de BKC een Werkgroep Parkeren opgericht om gezamenlijk het gesprek te voeren met de gemeente over het invoeren van betaald parkeren in het Werkspoorkwartier. 
Hoe meer ondernemers en pandeigenaren in het Cartesiusgebied zich aansluiten bij de BKC hoe meer draagvlak en meer invloed we hebben op beleidsplannen en de uitvoering daarvan. 

Samenwerking

De BKC organiseert iedere drie maanden het Werkspoor Kwartaal voor leden en geïnteresseerden om: ruimtelijke ontwikkeling te delen, netwerk te versterken en actuele thema’s te bespreken. Zo wordt geborgd dat iedereen in een vroeg stadium op de hoogte is van elkaars ontwikkelingen. Gezamenlijk kunnen we dan knelpunten en meekoppelkansen signaleren, en daar waar nodig is gezamenlijk optrekken. 
Tijdens de laatste vergadering is bijvoorbeeld met de aanwezige leden besloten om budget uit het Ondernemersfonds toe te kennen aan het plan van Typisch Taco voor het slimmer delen van parkeerplaatsen en andere deelmobiliteit concepten.

Netwerk

In opdracht van de BKC versturen de Vriendinnen van Cartesius nieuwsbrieven. Hierin worden nieuwe plannen gecommuniceerd, events en activiteiten aangekondigd en worden ondernemers en pandeigenaren zichtbaar door hen en hun verhalen een plek te geven middels een interview in de nieuwsbrief en op de website.
Naast de kwartaalbijeenkomsten organiseert de BKC in juni de jaarlijkse netwerk-barbecue en in het najaar de jaarlijkse ALV waar gestemd wordt over het jaarplan voor het komende jaar en over de besteding van het Ondernemersfonds. 

Meedoen

De BKC roept alle pandeigenaren en ondernemers in het Cartesiusgebied op om lid te worden van de ondernemersvereniging. Met ingang van 1 januari 2020 is de contributie voor het lidmaatschap van de BKC weer ingevoerd. De hoogte van de bijdrage wordt bepaald middels de volgende staffel: zzp’ers €25,-, 2 t/m 10 werknemers €75,- en meer dan 10 werknemers €150,- ex btw per jaar.
Er is bovendien besloten om het meestemmen over de besteding van het Ondernemersfonds, te koppelen aan het BKC-lidmaatschap. Wil je dus meebeslissen, dan moet je lid zijn.

Lid worden van de BKC kan door een mail te sturen aan het secretariaat: info@bkcartesius.nl

Terug naar Over Werkspoor