Over Werkspoor

Interview met Marja van Reijn

29 sep 2021

Aan de overkant van de Cartesiusweg wordt gebouwd aan een nieuwe Stadswijk. Marja van Reijn (links op de foto) praat ons bij over het project, de ambities en de planning: 

Wie ben je wat doe je?

Mijn naam is Marja van Reijn. Ik ben marketing en communicatie manager bij MRP. Wij zijn samen met Ballast Nedam Development een van de ontwikkelaars van de gebiedsontwikkeling Cartesius fase 2-6. Hiervoor heb ik onder andere in de financiële dienstverlening gewerkt, met name gericht op de gastvrijheidsindustrie. In mijn werk ben ik altijd bezig met het maken van plekken waar mensen met elkaar worden verbonden, elkaar kunnen ontmoeten en plezier met elkaar hebben. Het is daarbij heel belangrijk dat je zoveel mogelijk mensen betrekt. Dat is ook mijn rol binnen het project Cartesius. We informeren de buurt en betrokkenen over de ontwikkelingen en doelstellingen van het gebied. We willen er echt samen een mooie, groene, duurzame en gevarieerde stadswijk voor Utrecht van maken.  

Kort het project 

Cartesius wordt een nieuwe stadswijk van Utrecht. We willen er een diverse, groene en gezonde wijk van maken. Een plek waar mensen door onderlinge verbinding langer gezond en gelukkig  leven. Cartesius is geïnspireerd op het gedachtengoed van de Blue Zones. Dit zijn gebieden in de wereld waar mensen langer en gelukkiger leven. Ook in Cartesius streven we ernaar dat de omgeving mensen uitdaagt om veel te bewegen, gezond te eten, er aandacht is voor de balans tussen lichaam en geest en ruimte om elkaar te ontmoeten. We gaan dan ook niet alleen stenen bouwen maar ook investeren in de manier waarop mensen hier gaan samenleven. En ook niet alleen voor de bewoners van en ondernemers in Cartesius, maar we willen dat de omliggende buurten, de stad en bezoekers er ook profijt van hebben. Het moet een gebied zijn dat open en toegankelijk is voor iedereen. 

De planning

Op 5 oktober start de bouw van fase 1. Fase 1 wordt niet door ons gebouwd maar door Keystone, een andere ontwikkelaar. We hebben veel onderling contact en afstemming en het wordt ook echt onderdeel van Cartesius. Fase 2-6 is onze verantwoordelijkheid. We zijn nu bezig met de definitieve ontwerpen van fase 2. In het gebouw direct grenzend aan het station komen sociale huurwoningen van Portaal en een parkeergarage. Het CAB wordt de huiskamer van de wijk met verschillende voorzieningen. Bovenop het CAB komen komen zes woonlagen voor vrije sector huur. Op de plek waar Mossel is gesitueerd komen gezinsstadswoningen en appartementen. Als alles meezit gaan we in het tweede kwartaal van 2022 beginnen met de voorbereidende werkzaamheden en na de zomer starten we dan met de bouw. Tot het zover is gaan we samen met dB’s en andere ondernemers in het CAB nog hele leuke dingen doen in het gebied. 

Op 28 september was er een raadsinformatieavond over het bestemmingsplan. De volgende stap is goedkeuring van de gemeenteraad. Wanneer we die krijgen kunnen we verder met de concrete uitvoering. Ondertussen beginnen we al met stappen voor de uitvoering van de plannen, zoals het uitrollen van het deelautonetwerk. De eerste deelauto’s van We Drive Solar zijn voor de zomer geplaatst en worden al heel enthousiast gebruikt. Het is mooi om te zien dat dit dus voorziet in een behoefte! 

Wat betekent het project voor Werkspoorkwartier?

Het Werkspoorkwartier vormt denk ik een aantrekkingskracht op mensen die hier gaan wonen. Ze kunnen er gaan werken of gebruik maken van de faciliteiten van het gebied. Het Werkspoorkwartier is daarmee een belangrijke verbinder in het gebied en aanvullend op wat er in Cartesius gebeurd. En andersom zullen hier ook voorzieningen komen waar ondernemers uit het Werkspoorkwartier gebruik van kunnen gaan maken. De gebieden moeten complementair zijn aan elkaar, ook samen met de ontwikkelingen net onder het spoor door in Wisselspoor. Het hele gebied moet gaan bruisen van de activiteiten. Tegelijkertijd moeten er bijzondere voorzieningen komen die je echt alleen hier kan vinden. En die echt Utrechts zijn. Het moet het ruwe en het rauwe van dit gebied behouden en combineren met het beste wat Utrecht te bieden heeft. Hier moet je alles kunnen vinden wat je nodig hebt en dat gaan we koesteren. Het gebied heeft natuurlijk ook al een beroemd verleden en daarmee een ziel en dat omarmen we.  

Toekomst en samenwerkingen

Wij blijven de komende jaren nog altijd betrokken bij het gebied. Alleen dan kunnen we de grootse ambities die we hebben waarmaken. We bouwen niet alleen voor nu, maar ook voor de toekomstige generaties. Samen met de nieuwe bewoners, de nabije bewoners en ondernemers gaan we samen kijken hoe we een invulling gaan geven aan dit gebied. Juist door op lange termijn betrokken te blijven kan je blijven schaven aan de plannen.  

Contact

We hopen dat mensen met vragen of ideeën ons weten te vinden. We hebben een maandelijks spreekuur, een nieuwsbrief, organiseren regelmatig activiteiten en zijn daarmee heel toegankelijk. Als er iets is, kom vooral naar ons toe of kom een kijkje nemen in de keuken. Cartesius moet een plek worden waar heel Utrecht trots op kan zijn en dat kan alleen maar als we het samen maken. 

Wil je op de hoogte worden gehouden? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief op www.cartesius-utrecht.nl

Terug naar Over Werkspoor