Over Werkspoor

Interview met Hilde Eleveld

22 feb 2021

Over de Tractieweg zie je regelmatig de wagens van Stadsbedrijven rijden. Hierin rijden de mensen die vanuit het Werkspoorkwartier de stad Utrecht schoon, heel en veilig houden. Hilde Eleveld is sinds mei 2019 hoofd bedrijfsvoering. We gingen in gesprek over wat Stadsbedrijven eigenlijk betekent voor het Werkspoorkwartier. Hilde Eleveld

“Het Werkspoorkwartier en de Cartesiusdriehoek heb ik van dichtbij zien veranderen. Toen ik tien jaar geleden solliciteerde op een baan bij Stadsbedrijven zaten we nog aan de Koploperstraat in de driehoek. De locatie was minder goed bereikbaar en de taxichauffeur, die mij naar mijn sollicitatiegesprek bracht, wist ook niet goed waar hij moest zijn. Dat is nu wel echt anders: van onbekend terrein is het nu een gebied dat in heel de stad bekend is.”

“Stadsbedrijven houdt de stad schoon, heel en veilig. Onze diensten worden aangepast op de veranderende, groeiende stad: Utrecht wordt steeds intensiever gebruikt en dat brengt nieuwe opgaven met zich mee. Hoe willen we dat de stad onderhouden wordt, bij een intensiever gebruik en hoe doen we dat door zo min mogelijk te verspillen en materialen circulair te gebruiken. Ons personenwagenpark wordt geheel elektrisch. Daarnaast proberen we onze medewerkers te motiveren om zich met de (elektrische) fiets of elektrische scooter in de stad te verplaatsen, in plaats van met de auto. Ook voor de veegwagens zoeken we naar duurzame alternatieven. Die ontwikkelingen gaan heel snel dus ik verwacht binnen nu en tien jaar ook daar een slag gemaakt te hebben. Wat duurzaamheidsambities betreft is het Werkspoorkwartier een motiverende plek voor ons.” 

“Als Stadsbedrijven passen we goed bij de bedrijvigheid van het Werkspoorkwartier. Net als veel andere partijen die hier gevestigd zijn, zorgen we voor de stad. De bereikbaarheid is goed. We zitten op een prominente plek en ik vind dat we als gemeente zijnde ook het goede voorbeeld moeten geven. We kijken naar hoe we ons terrein zo aantrekkelijk en groen mogelijk in kunnen richten. Daarnaast spelen er ook mobiliteitsvraagstukken: wat betekent de ontwikkeling van de Stadsboulevard, hoe kan station Zuilen beter benut worden en hoe ga je om met de parkeerdruk van evenementen? Dit zijn spannende uitdagingen voor het Werkspoorkwartier.”

“Het afgelopen jaar heb ik voornamelijk vanuit huis gewerkt. Alleen de mensen van de uitvoering komen op onze locatie. Het contact met de ondernemers van het Werkspoorkwartier was daarom vooral zakelijk. We proberen zoveel mogelijk samen te werken met ondernemers uit de buurt, bijvoorbeeld als het gaat om onderhoud van het wagenpark. Voor de lockdown maakten we graag gebruik van alle nieuwe cafe’s en vergaderplekken in het Werkspoorkwartier. Voor afscheidsfeestjes of een borrel na het werk naar De Leckere, vergaderingen met lunch bij Basecamp. Het gebied is er echt op vooruit gegaan en daar zijn we heel blij mee! Als ik straks weer op locatie mag werken zal ik vast mijn ogen uitkijken naar al het nieuws wat er weer bij is gekomen. Het is fijn als we elkaar dan weer kunnen ontmoeten.” 

“Over tien jaar hoop ik dat het Werkspoorkwartier meer groen heeft en ik hoop dat de mogelijkheden voor openbaar vervoer aantrekkelijker zijn geworden waardoor de toegankelijkheid verbeterd is. Ook hoop ik dat het echt een plek gaat zijn waar circulariteit en bedrijven die daarin investeren zich hier vestigen en dat het Werkspoorkwartier voor Utrecht of zelfs voor heel Nederland een boeiende plek wordt voor innovaties en vernieuwing op het gebied van duurzaamheid en circulariteit.” 

 

Terug naar Over Werkspoor