Over Werkspoor

EFRO en HKU starten onderzoek in het Werkspoorkwartier

28 okt 2019

Vanuit het EFRO-project start HKU met een onderzoek naar hoe creatieve ondernemers (die vaak een opleiding aan de HKU hebben gevolgd) in Werkspoorkwartier werken. Aan de ene kant om zicht te krijgen op wat ondernemers aanspreekt aan het gebied, en anderzijds om inzicht te krijgen in hoe circulair het Werkspoorkwartier is (en hoe dat gestimuleerd kan worden). De HKU zet begin 2020 een onderzoekstool uit bij ondernemers uit het Werkspoorkwartier. Meer informatie over het deelnemen aan dit onderzoek volgt later dit jaar.

Terug naar Over Werkspoor