HUB-In

De ontwikkeling van het Werkspoorkwartier wordt gesteund door HUB-IN, een door de de EU gefinancierd project. Het doel van dit project is om historische stedelijke gebieden in Europa te behouden en te transformeren door middel van innovatie en ondernemerschap.

Hernieuwen historische stedelijke gebieden en behoud van uniek culturele en sociale identiteit en omgeving


HUB-IN, voluit Hubs of Innovation and Entrepreneurship for the Transformation of Historic Urban Areas, is een samenwerkingsverband van 8 Europese steden: Belfast, Brasov, Genua, Angoulême, Lissabon, Nicosia, Slovenska Bistrica en Utrecht. Samen met internationale organisaties en universiteiten werken zij aan het creëren van een ecosysteem van innovatie en ondernemerschap in Europa. Het doel is om historische stedelijke gebieden te vernieuwen met behoud van hun unieke culturele en sociale identiteit en omgeving. HUB-IN streeft ernaar om:

  • Het potentieel van cultureel erfgoed in historische stedelijke gebieden te benutten als drijvende kracht voor verandering en verval te voorkomen.
  • Nieuwe innovatieve en creatieve banen te creëren.
  • Lokale bedrijven nieuwe duurzame kansen te bieden.
  • Traditionele en innovatieve benaderingen te combineren om nieuwe ideeën en oplossingen te stimuleren.

De 8 Europese steden werken in acht historische gebieden aan de ontwikkeling van een 'hub van innovatie en ondernemerschap'. Ze ontwikkelen nieuwe bedrijfsmodellen en innovatieve oplossingen die duurzaamheid en cultureel erfgoed verenigen op basis van de behoeften van de lokale gemeenschap. De opgedane kennis wordt gedeeld in een internationaal netwerk van historische stedelijke gebieden.

 

 

HUB-IN sluit aan bij de internationale agenda’s voor duurzame culturele ontwikkeling (UNESCO) en de strategie voor cultureel erfgoed (Raad van Europa). Het project wordt gefinancierd door het Horizon 2020-programma van de Europese Unie en loopt van 2020 tot 2024.

 


HUB-IN in Utrecht

In Utrecht draagt HUB-IN bij aan de ontwikkeling van het Werkspoorkwartier. De ambitie is om van het Werkspoorkwartier een 'cultureel en circulair maakgebied' te maken. HUB-IN helpt de ontwikkeling van het Werkspoorkwartier op de volgende wijze:

  • HUB-IN ondersteunt de Bedrijvenkring Cartesiusweg om zich te ontwikkelen tot een hub, zodat ze de belangen van de (creatieve) ondernemers in het gebied kunnen behartigen en de toegankelijkheid en aantrekkelijkheid van het Werkspoorkwartier voor de inwoners van Utrecht kunnen verbeteren.
  • Daarnaast maakt HUB-IN een kunst open call mogelijk om het Werkspoorkwartier aantrekkelijker te maken voor bezoekers en de culturele ondernemers in het gebied te ondersteunen.
  • HUB-IN ondersteunt talentontwikkelingsprogramma’s in het Werkspoorkwartier om de aantrekkelijkheid van het gebied voor jonge kunstenaars en culturele ondernemers te vergroten, culturele broedplaatsen te ondersteunen, en de samenwerking tussen verschillende partijen in het gebied te versterken.
  • Ook wordt er geïnvesteerd in de ontwikkeling van kennis over duurzame governance structuren voor culturele broedplaatsen in het Werkspoorkwartier en daarbuiten.

 

 

Terug naar