EFRO

Werkspoorkwartier in Utrecht wordt een aantrekkelijk gebied voor nieuwe, duurzame bedrijvigheid. Vanuit het Europese EFRO-programma Kansen voor West – II ontvangt Werkspoorkwartier daarvoor subsidie voor de ontwikkeling tot een ‘creatief, circulair maakgebied’. 


Wat doet EFRO-project Werkspoorkwartier?

Het project ‘Werkspoorkwartier: Circulair Creatief Maakgebied’ is een samenwerking tussen een aantal koplopers in het gebied (Het Hof van Cartesius, Erfgoed Werkspoor Utrecht, DePlaatsmaker en Buurman Utrecht), Utrechtse kennisinstellingen (Universiteit Utrecht, Hogeschool Utrecht en HKU), Buurman Rotterdam, BOOT Ingenieurs en Utrecht Sustainability Institute. Deze laatste partij treedt als penvoerder op. Samen leggen de projectpartners een stevig fundament voor de versterking van de gebiedstransformatie van het Werkspoorkwartier. 

Het EFRO-project startte in 2017 en loopt tot 2021. Het project wil onder andere ruim 10.000 m2 nieuwe bedrijvigheid, meer dan 200 nieuwe banen en nieuwe kennis in circulaire gebouw- en gebiedsontwikkeling creëren. 

Huidige en toekomstige ontwikkelingen

In de eerste jaren stond het ondersteunen van de duurzame ontwikkeling van een aantal gebouwen in Werkspoorkwartier centraal. Hiermee verbetert het regionale vestigingsklimaat en worden er bijvoorbeeld steeds meer werkplekken voor creatieve en circulaire ondernemers gevormd. Zo rees langs het spoor de groene werkplek Het Hof van Cartesius op, beschikt de Werkspoorfabriek intussen over een innovatieve, circulaire inrichting en is de groene verbinding van het gebied, het Werkspoorpad, gerealiseerd. Sinds 2019 ondersteunt het project ook de circulaire hub Buurman Utrecht, werkplaats en bouwmarkt voor hoogwaardig hergebruik van materialen. 

De resterende looptijd van het project wordt gebruikt voor kennisontwikkeling over creatief, circulair ondernemerschap. Zo zijn er tientallen studenten actief die werken aan ontwerpopgaven voor gebouwen en de openbare ruimte. In de laatste fase van het project worden de projectaanpak en de projectresultaten overgedragen aan de reguliere organisatie van het bedrijventerrein. Op deze manier wordt Werkspoorkwartier voor langere tijd op de kaart gezet als creatieve en circulaire broedplaats. 


Lees meer
over project ‘Werkspoorkwartier: Creatief Circulair Maakgebied’.

EFRO

Welke nieuwe makers zijn neergestreken in Werkspoorkwartier?

Het boek Made in Werkspoor maakt de producten zichtbaar van kunstenaars, makers, studenten en andere creatieve geesten die hun thuisbasis hebben in het Werkspoorkwartier. Laat je inspireren en ontdek de nieuwe makers van Werkspoor.

Lees meer
Terug naar