Gebiedsbijeenkomsten

Ondernemersfonds vergadering 2018

19-11-2018

Maandag 19 november vindt de openbare vergadering over de besteding van het ondernemersfonds plaats. De inloop, inclusief buffet en borrel, start om 17.45 uur. Je bent van harte welkom bij de Werkspoorkathedraal op de Tractieweg 41. 

U betaalt mee aan het ondernemersfonds

Als pandeigenaar of gebruiker betaal je mee aan het ondernemersfonds voor het trekkingsgebied Cartesius. Het ondernemersfonds wordt gefinancierd door een opslag op de OZB voor niet-woningen. Deze heffing wordt voor 55% door eigenaren en voor 45% door gebruikers van een pand opgebracht. De opslag bedraagt € 50 per € 100.000 aan OZB-waarde.

Besluit mee over besteding gelden ondernemersfonds

Ondernemers en instellingen kunnen via de eigen ondernemersvereniging – in dit geval de Bedrijvenkring Cartesiusweg - het ingelegde geld besteden. Tijdens de openbare vergadering, maandag 19 november, worden ingediende plannen voor het ondernemersfonds gepresenteerd. Gezamenlijk wordt besloten welke plannen wel, niet of gedeeltelijk worden bekostigd uit het ondernemersfonds. Zorg dat je aanwezig bent om mee te kunnen stemmen!

Zelf indienen

Heb je zelf een plan dat bijdraagt aan de kwaliteit van het gebied, in het belang van het collectief, en dat je graag (deels) bekostigd zou zien uit het Ondernemersfonds? Dan kun je tot maandag 15 oktober een plan indienen. Stuur het plan, van maximaal 2 A4, naar dit mailadres: info@bkcartesius.nl.

Plannen worden vooraf doorgestuurd per mail

Op verzoek van stemmers die vorig jaar aanwezig waren, zullen ingediende plannen waarover 19 november gestemd wordt, een week voorafgaand aan de vergadering, worden toegemaild. Hiertoe is het noodzakelijk om een juist emailadres van de stemgerechtigden te hebben. Wil je de plannen ook per mail ontvangen? Stuur dan voor 10 november een mail met contactpersoon en naam van het bedrijf dat je vertegenwoordigd, naar: info@bkcartesius.nl. 

Praktische vragen

Voor praktische vragen over de algemene vergadering kun je je wenden tot het secretariaat van de Bedrijvenkring Cartesiusweg via: info@bkcartesius.nl. Inhoudelijke vragen kun je stellen tijdens de avond zelf. Vragen over het ondernemersfonds kun je stellen aan fondsmanager Alan Grommers via: alan@ondernemersfondsutrecht.nl.

  • #Gebiedsbijeenkomsten
Terug naar agenda